MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Nabídka kalkulátorů Casio pro učitele a studenty

 
Casio
Více informací
 
Publikováno: 2019-05-01
 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 24

 

Veletrh nápadů učitelů fyziky je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

 
Publikováno: 2019-05-01
 

XIX. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

 

Logo JČMF

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF
a Gymnázium Velké Meziříčí
pořádají

XIX. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

19. – 22. srpna 2019, Gymnázium Velké Meziříčí

Obsahem semináře budou tradiční filosofická témata související s našimi obory, obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a případně zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: Miloslav Dušek, Dag Hrubý, Luboš Pick, Jiří Podolský, Lukáš Richterek, Jiří Spousta, Jaromír Šimša. Spolupořadateli semináře jsou Ústav Fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně a výzkumné centrum CEITEC VUT v Brně. Součástí semináře bude i exkurze  do pracovišť centra CEITEC.

 
Publikováno: 2019-01-22 Více...
 

Změny ve 28. ročníku

 

Vážení čtenáři,

v 28. ročníku (2019) časopisu Matematika–fyzika–informatika dochází ke změně v jeho vydávání. Časopis se mění na čtvrtletník, který bude vycházet v měsících únor, květen, září a
listopad. Jsme přesvědčeni, že i po této změně budete nacházet na stránkách časopisu zajímavé příspěvky a podněty pro vlastní učitelskou činnost. Současně budeme rádi, když
kvalitu časopisu podpoříte také vlastními poznatky z výzkumné činnosti, z řešení projektů nebo zkušenostmi ze školské praxe.

 
Publikováno: 2018-12-31
 
Více oznámení...

Vol 28, No 2 (2019)

69. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 69. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 2. čísla 28. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Jak souvisí Apolloniovy kružnice s elipsou? PDF
Jiří Blažek, Pavel Leischner 81–91
Důkazy a důkazové úlohy planimetrii PDF
Lenka Juklová, Jaroslav Švrček 92–101
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 102–104

Fyzika

Videoexperimenty jako motivační prvek ve výuce fyziky PDF
Anna Kufová, Čeněk Kodejška 105–115
Rentgenové záření ve škole i mimo školu 1 PDF
Michal Klátil, Daniel Jezbera 115–126

Informatika

Fuzzy logika PDF
Radim Bělohlávek 127–149

Zprávy a informace

Ústřední kolo 68. ročníku Matematické olympiády kategorie A PDF
Jaroslav Švrček 150–153
Ústřední kolo 68. ročníku Matematické olympiády kategorie P PDF
Pavel Töpfer 154–157
Celostátní kolo Fyzikální olympiády 2019 PDF
Lukáš Richterek 157–160

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 69. ročníku MO (kategorie A, B, C) PDF
Editor MFI P1–P5© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko