MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Nová řada devíti učebnic matematiky pro střední školy

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:
 
Publikováno: 2017-10-04
 

Pozvání k elementárnímu kurzu algebry

 
Algebra

Nakladatelství SERIFA vydalo v roce 2016 knihu Vlastimila Dlaba a Jindřicha Bečváře Od aritmetiky k abstraktní algebře (479 stran, ISBN 978-80-260-9838-6). Knihu lze koupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

Kniha sleduje dva cíle. Prvním je motivace žáků a studentů ke studiu matematiky a druhým je snaha ukázat, jak správně, zajímavě a poutavě vyučovat matematice. Podrobnější informace o knize jsou v letáčku.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 27, No 1 (2018)

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Polibky kružnic: Philip Beecroft PDF
Pavel Leischner 1–8
Matematika hrou PDF
Ivan Chajda 9–12
Hvězdicové mnohoúhelníky PDF
Martina Štěpánová 13–22
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 22–25

Fyzika

Netradiční experimenty s vázanými oscilátory PDF
Oldřich Lepil, Čeněk Kodejška 26–36
Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC PDF
Čeněk Kodejška, Lenka Myslivcová, František Hošek, Matyáš Rouha 37–45
Nedostatek aprobovaných učitelů fyziky na západě Čech: bude hůř PDF
Marie Mollerová, Jiří Kohout, Lukáš Feřt, Pavel Masopust 46–54

Informatika

Moderní šifry I PDF
Eduard Bartl 55–67
Dva základní šifrovací principy PDF
Miroslav Kolařík 67–76

Zprávy a informace

11. středoevropská matematická olympiáda PDF
Radek Horenský 77–79

Literatura

Simon Singh: Kniha kódů a šifer. Utajování od starověkého Egypta po kvantovou kryptografii PDF
Karel Vašíček 80© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko