MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Zajímavé semináře v roce 2017

 
Matematika ve středověké Evropě

Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK, studijní středisko Poděbrady, pořádají ve dnech 21. – 24. srpna 2017 v Poděbradech již  XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. Seminář bude věnován významným okamžikům historie matematiky ve středověké Evropě ve 13. až 15. století. Podrobné informace o semináři a organizační pokyny pro účastníky jsou na adrese: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html.

Matematika a fyzika ve škole

Seminář pořádá komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF a Gymnázium Jevíčko ve dnech 23. – 25. srpna 2017 na Gymnáziu Jevíčko. Podrobnější informace jsou na adrese: http://www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare.

Vlachovice 2017: Co dává žákům fyzika?

Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při JČMF připravuje další z pravidelných seminářů pro učitele fyziky v termínu 18. – 21. října 2017 ve Vlachovicích. Podrobnější informace jsou na stránkách: http://www.vlachovice.websnadno.cz.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Pozvání k elementárnímu kurzu algebry

 
Algebra

Nakladatelství SERIFA vydalo v roce 2016 knihu Vlastimila Dlaba a Jindřicha Bečváře Od aritmetiky k abstraktní algebře (479 stran, ISBN 978-80-260-9838-6). Knihu lze koupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

Kniha sleduje dva cíle. Prvním je motivace žáků a studentů ke studiu matematiky a druhým je snaha ukázat, jak správně, zajímavě a poutavě vyučovat matematice. Podrobnější informace o knize jsou v letáčku.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 26, No 3 (2017)

67. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 67. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 3. čísla 26. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz..

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Polibky kružnic: Jakob Steiner, 2. část PDF
Pavel Leischner 161–166
Od rodiny se třemi dětmi ke spolehlivosti testů PDF
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan 166–173
Chyby, omyly a matematika PDF
František Kuřina 174–184
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 185–187

Fyzika

Výsledky českých žáků v šetření PISA 2015 PDF
Dana Mandíková, Radek Blažek 188–201
Představy mladších žáků o gravitačním působení PDF
Eva Hejnová 202–215
Jednoduché pomůcky pro výuku vlnění PDF
Leontýna Břízová, Michaela Křížová, Jan Šlégr 215–219
Rozvíjanie fyzikálneho poznania prostredníctvom podujatí neformálneho vzdelávania PDF
Janka Raganová, Tomáš Pivarči 219–226

Informatika

Lyžařské středisko PDF
Pavel Töpfer 227–236

Zprávy a informace

Celostátní kolo FO 2017 PDF
Lukáš Richterek 237–239

Literatura

George Polya: Jak to řešit? Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod PDF
Dag Hrubý 240

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 67. ročníku MO (kategorie A, B, C) PDF
Editor MFI P1–P4© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko