MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 

Edice popularizace nakladatelství MatfyzPress

 
Cesty nesmrtelných Nakladatelství MatfyzPress, které působí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK, začalo vydávat kromě učebních textů i knihy v Edici popularizace. Prvním titulem je kniha Cesty nesmrtelných s podtitulem Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Mapuje osudy osobností, u kterých se průsečíkem životních cest stala Praha a které jsou zde také pohřbeny. Nabízí množství dobových zajímavostí a propojení na další osoby. Podrobněji viz přiložený letáček, nebo na stránkách nakladatelství matfyzpress.cz/26-nejnovejsi-tituly.  
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 25, No 5 (2016)

Obsah

Matematika

Minkowského metoda měření délek, obsahů a povrchů geometrických útvarů PDF
Josef Polák 321–334
Odhady a odhadování v matematice PDF
Oldřich Odvárko, Jarmila Robová 335–342
Pojem vzdálenosti ve školské matematice PDF
František Kuřina 342–352
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 353–355

Fyzika

Měření hladiny intenzity zvuku ve školním prostředí PDF
Vít Bednář, Jiří Tesař, Vladimír Vochozka 356–362
Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky PDF
Veronika Timková, Zuzana Ješková, Jan Válek 362–375

Informatika

Jak skáče žabka PDF
Pavel Töpfer 376–383
Principy vyhledávání informací v prostředí internetu PDF
Libor Měsíček, Pavel Petrus 384–393

Zprávy a informace

57. ročník Mezinárodní matematické olympiády PDF
Pavel Calábek 393–395
Pět úspěchů na 47. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády PDF
Filip Studnička, Jan Kříž 396–397
Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2016 PDF
Pavel Töpfer 397–399
Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2016 PDF
Pavel Töpfer 399–400© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko