MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2017-10-04
 
Více oznámení...

Vol 27, No 4 (2018)

68. ročník Matematické olympiády, kategorie P

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 68. ročníku soutěže (domácí část) a kategorie P (programování) jako přílohu 4. čísla 27. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.mff.cuni.cz/p/.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Thébaultův problém 3887 PDF
Pavel Leischner 241–251
O jedné úloze z AIME PDF
Pavel Tlustý, Ireneusz Krech 251–255
Leonardův dráp a Leonardovo zrcadlo PDF
Tereza Hanusová, Martina Štěpánová 256–263
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 264–266

Fyzika

Nové vydání učebnice Mechanické kmitání a vlnění PDF
Oldřich Lepil 267–277
Keplerovy zákony ve výuce fyziky na střední škole PDF
Vladimír Štefl 278–288
Obecné řešení Buquoyovy úlohy PDF
Čeněk Kodejška, Jan Říha 288–290

Informatika

iBooks Author ve výuce na základní škole PDF
Lenka Benediktová 291–299
Jedno méně obvyklé užití programu GeoGebra PDF
Jan Frank, Václav Vrbík 300–305

Zprávy a informace

Ústřední kolo 67. ročníku MO (kategorie P) PDF
Pavel Töpfer 306–308
Dvě stříbra a dva bronzy z IMO 2018 PDF
Michal Rolínek, Josef Tkadlec 308–313
EGMO (Evropská matematická olympiáda pro středoškolské dívky) 2018 v Itálii PDF
Jaroslav Švrček, Jaroslav Zhouf 313–317

Literatura

Recenze knihy Martiny Bečvářové a kol. Matematika ve středověké Evropě PDF
Editor MFI 318–320

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 68. ročníku MO (kategorie P) PDF
Editor MFI P1–P10© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko