MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu


Nabídka kalkulátorů Casio pro učitele a studenty


Casio
Více informací

Oznámení

 

Učebnice z nakladatelství Prometheus mezi nejprodávanějšími knihami

 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů uvádí každý týden žebříček nejprodávanější knih podle počtu prodaných výtisků v daném týdnu. V září 2019 v kategorii Tištěné knihy jsou mezi deseti nejžádanějšími knihami naučné literatury také tři publikace z nakladatelství Prometheus: O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká: Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy (36. týden, 6. místo), I. Bušek, E. Calda: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (36. týden, 9. místo), E. Svoboda, M. Bednařík, M. Široká: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (37. týden, 9. místo). Zdroj: www.sckn.cz/r-p-b/year/2019/.

Učebnice
 
Publikováno: 2019-10-31
 

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia

 
SbírkaRNDr. Dana Mandíková, CSc. – Mgr. Vlasta Karásková – Mgr. Ing. Bohumila Kroupová

Nově koncipovaná sbírka obsahuje především úlohy, které vycházejí z běžných životních situací a pobízejí řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na internetu, vymýšlení různých způsobů řešení úloh i experimentování. Sbírka rovněž obsahuje řadu námětů na provádění pokusů, pozorování a realizaci fyzikálních projektů. K řešení zadaných problémů musí žáci používat vědomosti z různých vyučovacích předmětů, při pokusech uplatní i svoje manuální dovednosti.

Sbírka má rozsah 200 tiskových stran a je členěna do 9 kapitol, které obsahují poznatky týkající se jednotlivých oblastí fyziky. Kapitoly obsahují v úvodu úlohy početní a problémové, řazené se vzestupnou obtížností; dále pokračují náměty na jednoduché pokusy a návrhy na laboratorní práce a projekty.

Nedílnou součástí celé sbírky je přiložené CD, které obsahuje výsledky a řešení jednotlivých úloh v rozsahu téměř 120 tiskových stran. Data obsažená na CD lze také stáhnout z adresy https://www.prometheus-data.cz/.

Cena publikace je 185,- Kč.

Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus https://prometheus-nakl.cz.

 
Publikováno: 2019-09-06
 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2018-11-16
 
Více oznámení...

Vol 28, No 4 (2019)

69. ročník Matematické olympiády, kategorie P

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 69. ročníku soutěže (domácí část) a kategorie P (programování) jako přílohu 4. čísla 28. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.mff.cuni.cz/p/.

61. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 61. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2019/2020 jako přílohu 4. čísla 28. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Geometrie pohybu II: Obálky křivek PDF
Petra Surynková 241–249
Problém s poštou PDF
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan 250–253
Pes Elvis a piráti PDF
Pavel Leischner 253–260
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 261–263

Fyzika

Učebnice fyziky a výuka na střední škole PDF
Oldřich Lepil 264–283
Sbírka úloh z fyziky pro základní školy a víceletá gymnázia aneb Fyzikální nápadník v novém kabátě PDF
Dana Mandíková, Vlasta Karásková 283–293

Informatika

Moderní layout webových stránek PDF
Martin Trnečka 294–306

Z historie

Loránd Eötvös: maďarský vědec a sportovec, který jezdil přednášet fyziku na koni PDF
Bohumil Tesařík 307–309

Zprávy a informace

Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2019 PDF
Pavel Töpfer 310–313
Středoevropská olympiáda v informatice CEOI 2019 PDF
Pavel Töpfer 313–315
60. mezinárodní matematická olympiáda PDF
Michal Rolínek 315–320

Příloha

Obsah 28. ročníku PDF
Editor MFI I–II
Úlohy domácí části I. kola 69. ročníku MO (kategorie P) PDF
Editor MFI P1–P13
Úlohy domácí části školního kola 61. ročníku FO (kategorie A–G) PDF
Editor MFI P14–P38© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko