MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

XVIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

 

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí

pořádají

XVIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

22. – 25. srpna 2016

Gymnázium Velké Meziříčí

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z přednášejících můžeme uvést tyto kolegy: P. Duba, E. Fuchse, D. Hrubého, J. Langera, J. Nešetřila, L. Picka, J. Podolského, J. Slavíka, S. Štecha.

Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.

Gymnázium Velké MeziříčíJČMFSeminární adresa:
RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 235/27
594 01 Velké Meziříčí                                 
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare

 
Publikováno: 2016-03-15
 

Tradiční letní akce MFF UK

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá o prázdninách dvě tradiční akce:

Soustředění
  • 30. Letní matematicko-fyzikální soustředění pro studenty středních škol od pátku 12. do pátku 26. srpna 2016 v Bedřichově v Jizerských horách.
    http://lmfs.mff.cuni.cz
  • Letní škola 24. Letní škola učitelů informatiky pro učitele středních škol od pondělí 15. do čtvrtka 25. srpna 2016 v Lipnici nad Sázavou.
    http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
 
Publikováno: 2016-02-27
 
Více oznámení...

Vol 25, No 3 (2016)

66. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 66. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 3. čísla 25. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz.

Obsah

Matematika

O dvou shodných kružnicích PDF
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan 161–173
Simsonova–Wallaceova věta PDF
Jiří Blažek, Pavel Pech 173–184
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 185–188

Fyzika

Zamyšlení nad pojmem energie PDF
Bohumil Vybíral 189–202
K výročí objevu Neptunu PDF
Vladimír Štefl 203–213
Astronomie ve škole i mimo školu PDF
Radek Kříček 213–222

Informatika

Základní optimalizace pro webové vyhledávače PDF
Martin Trnečka 223–230

Zprávy a informace

Ústřední kolo 65. ročníku MO (kategorie A) PDF
Jaroslav Švrček 231–233
Ústřední kolo 65. ročníku MO (kategorie P) PDF
Pavel Töpfer 233–235
Celostátní kolo FO 2016 PDF
Lukáš Richterek 235–238
Rádiové spojení s ISS PDF
Lukáš Richterek 238–240

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 66. ročníku MO (kategorie A, B, C) PDF
Editor MFI P1–P5© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko