MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 

Edice popularizace nakladatelství MatfyzPress

 

Nakladatelství MatfyzPress, které působí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK, začalo vydávat kromě učebních textů i knihy v Edici popularizace. Rádi bychom upozorňili naše čtenáře na nové knihy z této edice.

Je to kniha Michaela Hanlona Stopařův průvodce Galaxií a věda. Dívá se z pohledu vědy na známou řadu knih Douglase Adamse. Tato kniha vychází v češtině poprvé.

Rovněž poprvé v češtině vychází kniha George Polyi Jak to řešit? – Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod. Jde o jednu ze základních knih o matematice, která učí čtenáře překonávat překážky nejen při řešení matematických úloh.

Zajímavou publikací je Keplerův spisek O šestiúhelné sněhové vločce v česko-latinském provedení s krátkým dodatkem na téma Kepler a Praha.

Prvním titulem edice byla kniha Cesty nesmrtelných s podtitulem Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Mapuje osudy osobností, u kterých se průsečíkem životních cest stala Praha a které jsou zde také pohřbeny. Nabízí množství dobových zajímavostí a propojení na další osoby.

Hanlon Polya Kepler Cesty nesmrtelných

Podrobněji na stránkách nakladatelství:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 26, No 1 (2017)

Obsah

Matematika

Diofantovské n-tice PDF
Ivan Chajda 1–6
Polibky kružnic: Jakob Steiner, 1. část PDF
Pavel Leischner 6–13
O jedné cestě z geometrie přes aritmetiku k algebře a zpět PDF
Filip Roubíček 14–23
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 24–27

Fyzika

Přepracované vydání učebnice Molekulová fyzika a termika pro gymnázia PDF
Emanuel Svoboda 28–35
Jednoduchý průmyslový manipulátor PDF
Petr Adámek, Vít Barabáš 35–43
Maximální rychlost podání v tenisu PDF
Jiří Kohout, Karel Rauner 43–48
Zčásti úspěšný pokus o výrobu závaží PDF
František Jáchim 49–51

Informatika

Wolfram|Alpha ve finanční matematice s aplikací geometrických posloupností PDF
Dana Říhová, Lenka Viskotová 52–64
Užití software Wolfram Alpha při výuce matematiky PDF
Jiří Mazurek 64–69

Z historie

Ilya Prigogine: Velikán nerovnovážné termodynamiky PDF
Jitka Prokšová 70–71
Carl David Anderson: objevitel pozitronu PDF
Bohumil Tesařík 71–73

Zprávy a informace

10. ročník Středoevropské matematické olympiády PDF
Jaroslav Švrček 73–76

Literatura

Galileo Galilei: Hvězdný posel. Johannes Kepler: Rozprava s Hvězdným poslem PDF
František Jáchim 76–77
Stanislav Trávníček: Pojďme na to s počítačem (i když nejsme informatici) PDF
Jaroslav Švrček 77–78
Keith Devlin: Jazyk matematiky PDF
Karel Vašíček 78–79
Vzájemné pohyby Slunce, Měsíce a Země a jejich důsledky pro náš život PDF
Bohumil Tesařík 79–80© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko