MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 

Edice popularizace nakladatelství MatfyzPress

 
Cesty nesmrtelných Nakladatelství MatfyzPress, které působí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK, začalo vydávat kromě učebních textů i knihy v Edici popularizace. Prvním titulem je kniha Cesty nesmrtelných s podtitulem Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Mapuje osudy osobností, u kterých se průsečíkem životních cest stala Praha a které jsou zde také pohřbeny. Nabízí množství dobových zajímavostí a propojení na další osoby. Podrobněji viz přiložený letáček, nebo na stránkách nakladatelství matfyzpress.cz/26-nejnovejsi-tituly.  
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 25, No 4 (2016)

Školní kolo Matematické olympiády kategorie P

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola kategorie P (programování) pro školní rok 2016/2017 jako přílohu 4. čísla 25. ročníku MFI (zadání školního kola pro kategorie A–C byly zveřejněny jako příloha 3. čísla). Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz a mo.mff.cuni.cz/p/.

58. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 58. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2016/2017 jako přílohu 4. čísla 25. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Obsah

Matematika

Pojem vzdálenosti v elementární geometrii PDF
František Kuřina 241–245
Česko-polsko-slovenská MO juniorů PDF
Jaromír Šimša, Jaroslav Švrček 246–255
Praktická ukázka využití testování hypotéz PDF
Ondřej Vencálek 256–263
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 263–265

Fyzika

Síly působící na matematické kyvadlo na 7 + 1 způsob PDF
Vojtěch Žák 266–276
Poznámka k silám působícím na kyvadlo PDF
Oldřich Lepil 276–286
Přesýpací hodiny v hodině fyziky PDF
Renata Holubová 286–294
Vor a užití Archimedova zákona PDF
František Jáchim 295–298

Informatika

Informatika jako obor PDF
Radim Bělohlávek 299–315

Z historie

Jméno experimentálního fyzika Augustina Žáčka je spojeno s vynálezem radaru i „mikrovlnky“ PDF
Bohumil Tesařík 315–320

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 66. ročníku MO (kategorie P – programování) PDF
Editor MFI P1–P7
Úlohy domácí části školního kola 58. ročníku FO (kategorie A–D) PDF
Editor MFI P8–P23
Úlohy domácí části školního kola 58. ročníku FO (kategorie E–G) PDF
Editor MFI P24–P32© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko