MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Mezinárodní konference Historie matematiky

 

Letos se bude konat již 38. mezinárodní konference věnovaná historii matematiky. Budou ji hostit ve dnech 24. až 28. srpna 2018 Poděbrady, její jednání proběhne na poděbradském zámku. Je určena vysokoškolským a středoškolským učitelům matematiky a historie, doktorandům, matematikům, historikům matematiky i dalším zájemcům z široké odborné veřejnosti.

Bude věnována meziválečnému období (1918 až 1939) v Evropě z hlediska rozvoje vědy a zejména matematiky. Její kostru budou tvořit zvané přednášky zaměřené na situaci v jednotlivých zemích, na které budou volně navazovat vystoupení přihlášených účastníků konference. O plenární přednášky byli požádáni M. Stawiska-Friedland (USA), S. Domoradzki a R. Duda (oba Polsko), V. Bálint (Slovensko), J. Bečvář, M. Bečvářová, I. Netuka, A. Slavík a J. Veselý (všichni Česká republika). Poslední dva dny konference budou vyhrazeny příspěvkům přihlášených účastníků a diskusím nad postery.

Konference je známa tradiční přátelskou atmosférou, vstřícnou kritikou jednotlivých vystoupení a navazováním neformálních pracovních vztahů.

Podrobnější informace lze nalézt na průběžně aktualizované webové stránce konference, jejíž adresa je: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.htm, nebo o ně požádat na emailové adrese: becvamar@fd.cvut.cz.

 
Publikováno: 2018-03-06
 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2017-10-04
 
Více oznámení...

Vol 27, No 2 (2018)

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Metrické vlastnosti hvězdicových mnohoúhelníků PDF
Martina Štěpánová 81–89
Zlatý řez v jedné úloze 67. ročníku MO PDF
Zbyněk Vrba 90–95
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 96–98

Fyzika

Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci PDF
Čeněk Kodejška, Jan Říha, Salvatore Ganci 99–109
Zkoumáme ohřívání a chladnutí PDF
Dana Mandíková 110–121
Dekadické a binární předpony používané ve fyzice a ve výpočetní technice PDF
Emanuel Svoboda 122–125
Praemium Bohemiae 2017 ve zlatě PDF
Bohumil Vybíral, Jan Kříž 126–133
50 let Mezinárodní fyzikální olympiády (1967–2017) PDF
Richard Polma 134–138

Informatika

Mosty PDF
Pavel Töpfer 139–149
Jak počítal první programovatelný počítač? PDF
Ingrid Nagyová 149–157

Zprávy a informace

Celostátní kolo FO 2018 PDF
Lukáš Richterek 158–160© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko