Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo TeX/LaTeX.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurziva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny samostatně na konci než přímo v textu.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word (LibreOffice, OpenOffice), popř. TeX/LaTeX. Příspěvky zasílejte prosím elektronickou poštou na adresu časopisu mfi@upol.cz nebo přímo na adresy oborových redaktorů. Používejte jen standardní typ písma a vyznačte požadavky na kurzivu a tučný tisk.

Text typograficky neupravujte. Obrázky zalamujte přímo do textu a zároveň zašlete současně s textem jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff). K textu příspěvku připojte název příspěvku a stručné resumé v českém a anglickém jazyce. Příspěvky nejsou honorovány.

K obecným zásadám přípravy příspěvku doporučujeme např. publikaci Šesták Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, ISBN 80-200-0755-5.

Prohlášení o soukromí

Jména a e-mailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.