Oznámení

Rádi uveřejňujeme oznámení o akcích souvisejících se zaměřením našeho časopisu.
 • XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

  2024-02-27

  Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí pořádají

  XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

  20. (úterý) až 23. (pátek) srpna 2024, Gymnázium Velké Meziříčí

  Rádi bychom v roce 2024 završili tradici pořádání našich seminářů. Podrobnější program budeme postupně připravovat, ale jistě se v něm objeví tradiční filosofická témata související s našimi obory, obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou či zamyšlení nad výukou nejen našich oborů.

  Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.


  Těšíme se na Vás.
  Aleš Trojánek, Dag Hrubý

  Seminární adresa:
  RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
  Gymnázium Velké Meziříčí. Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí
  Email: trojanek@gvm.cz
  www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare

  Číst dále o XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky
 • Písně lidu fyzikálního

  2022-02-05

  Dovolujeme si upozornit na dvě publikace spojující s humorem fyziku a hudbu.

  Jan Obdržálek: Písně lidu fyzikálního
  Nakladatelství eknihyjedou, cena 99 Kč.

  Zpívejte zábavně fyzikální vzorce a poučky! 25 písniček s notami a akordy, hlavně pro SŠ, s výkladem, něco i pro ZŠ či VŠ. Od výčtu základních jednotek SI, fyzikálních veličin (SŠ i ZŠ), přes volný pád, páky, zákony zachování, hydrodynamiku, lom světla a čočkovou rovnici, až k entropii, relativitě, nerozlišitelnosti a kvantové fyzice.

  Jan Obdržálek: Písně lidu fyzikálního 26-35
  Nakladatelství eknihyjedou, cena 89 Kč.

  Opět si zpívejte, nyní vedle fyziky o geometrii! Dalších 13 písniček k předchozí sbírce, na prosté či povědomé nápěvy s notami a akordy. Hlavně pro SŠ, něco i pro VŠ. Druhý zákon Newtonův, zákon Archimédův, hamiltonián, Legenda o sv. Juří a tlaku, Neděl nulou, má panenko s příslibem l’Hospitalova pravidla, Eulerova věta o mnohostěnech, všechna Platónova tělesa i každé zvlášť, navíc zákon nabídky a poptávky v praxi.

  S výkladem, doporučeno JČMF.

  Číst dále o Písně lidu fyzikálního
 • P. Pavlíková – F. Procházka: Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet

  2021-09-23
  Obálka

  Učebnice je určena pro střední školy, obsahuje kapitoly Funkce – opakování, Spojitost funkce, Limita funkce, Derivace funkce, Průběh funkce, Primitivní funkce, Určitý integrál, Výsledky úloh a cvičení. Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Obsahuje krátké exkurze do historie a do jiných předmětů (fyziky, chemie atd.), ukázky aplikací probírané látky i v nematematických oborech. Na základě znalostí a zkušeností žáků z předcházejících ročníků jsou budovány nové pojmy pomocí motivujících příkladů. Učebnice je v souladu s matematickou a jazykovou terminologií, je doplněna bohatým obrazovým materiálem, dostatkem úloh k samostatné práci. Vyšla v tištěné i v elektronické podobě. Rozsah 216 stran.

   Cena tištěné publikace je 220,- Kč, elektronické publikace 142,- Kč (dostupná na www.prometheus-eknihy.cz)

  Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus prometheus-nakl.cz.

  Číst dále o P. Pavlíková – F. Procházka: Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet
 • M. Hudcová - L. Kubičíková - T. Hudec: Matematika v příkladech, 1. díl

  2021-02-16

  Novinku z nakladatelství Prometheus ocení zvláště v této covidové době studenti i učitelé.

  Sbírka obsahuje skupiny úloh k jednotlivým tématům matematiky (číselné obory a absolutní hodnota reálného čísla; mocniny a odmocniny; výrazy; rovnice, nerovnice a jejich soustavy; funkce; exponenciální funkce; logaritmické funkce; goniometrie) v obdobných variantách A, B, C, D zaměřených zpravidla na jeden jev. Varianta A je řešená a poskytuje obvykle jeden z možných způsobů řešení, který lze využít k řešení úloh B, C, D. Pro lepší orientaci ve sbírce jsou výsledky úloh B, C, D uváděny vždy za řešením úlohy A. Formulace zadání úloh (případně i zápisy úloh) jsou v určitých případech záměrně různorodé (i když se jedná o stejný úkol) s ohledem na jejich možný výskyt i v zadáních společné písemné části maturitní zkoušky z matematiky.

  Díky takto sestaveným čtveřicím je žákům poskytnuta možnost procvičit a osvojit si dané učivo. Také lze přispět k optimalizaci vyučování, k racionálnímu využití času při přípravě na vyučování a v jednotlivých fázích vyučování, ke kontrole znalostí a dovedností žáků a jejich objektivní klasifikaci. Vzhledem k řešené variantě A lze snadněji individualizovat práci žáků různé studijní úrovně, uplatňovat samostatnou práci žáků ve vyučování i mimo ně. Důležitý je vhodný výběr z nabídnutých úloh ve sbírce s ohledem na postavení matematiky na dané střední škole. Sbírka umožňuje žákům již od prvního ročníku střední školy systematicky studovat.


  Cena publikace je 348,- Kč.
  Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus https://prometheus-nakl.cz. Číst dále o M. Hudcová - L. Kubičíková - T. Hudec: Matematika v příkladech, 1. díl
 • Nové vydání Přehledu středoškolské fyziky

  2020-01-29

  V prosinci 2019 vyšlo v nakladatelství Prometheus již 6. upravené a doplněné vydání populární publikace Svoboda, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. Součástí nového vydání je elektronický doplněk na CD s názvem Přehled PLUS. Na více než 700 stranách textové části Přehledu PLUS najde čtenář rozšiřující učivo a úlohy k procvičování učiva, zajímavá fyzikální témata, historické poznámky, odkazy na internetové zdroje a další literaturu z nakladatelství Prometheus. Samostatnou počítačovou aplikací na CD jsou Testy z fyziky. Podrobnější informaci o Přehledu PLUS obsahuje příspěvek v 1. čísle 29. ročníku časopisu Matematika-fyzika-informatika (s. 25).

    Přehled: obálka  Přehled: CD Číst dále o Nové vydání Přehledu středoškolské fyziky
 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia

  2019-09-06
  SbírkaRNDr. Dana Mandíková, CSc. – Mgr. Vlasta Karásková – Mgr. Ing. Bohumila Kroupová

  Nově koncipovaná sbírka obsahuje především úlohy, které vycházejí z běžných životních situací a pobízejí řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na internetu, vymýšlení různých způsobů řešení úloh i experimentování. Sbírka rovněž obsahuje řadu námětů na provádění pokusů, pozorování a realizaci fyzikálních projektů. K řešení zadaných problémů musí žáci používat vědomosti z různých vyučovacích předmětů, při pokusech uplatní i svoje manuální dovednosti.

  Sbírka má rozsah 200 tiskových stran a je členěna do 9 kapitol, které obsahují poznatky týkající se jednotlivých oblastí fyziky. Kapitoly obsahují v úvodu úlohy početní a problémové, řazené se vzestupnou obtížností; dále pokračují náměty na jednoduché pokusy a návrhy na laboratorní práce a projekty.

  Nedílnou součástí celé sbírky je přiložené CD, které obsahuje výsledky a řešení jednotlivých úloh v rozsahu téměř 120 tiskových stran. Data obsažená na CD lze také stáhnout z adresy https://www.prometheus-data.cz/.

  Cena publikace je 185,- Kč.

  Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus https://prometheus-nakl.cz.

  Číst dále o Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia