Editorský tým

Vedoucí redaktor a redaktor pro matematiku

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

Redaktor pro informatiku

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

Redaktor pro fyziku a redaktor WWW stránek

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

Sazba

RNDr. Miloslav Závodný

Redakční rada

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česko

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Česko

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D., Gymnázium SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Česko

RNDr. Karel Kolář, Ph.D., Nakladatelství Prometheus, Praha, Česko

RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Česko

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D., Pedagogická fakulta, JU v Českých Budějovicích, Česko

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (předseda redakční rady), Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česko

RNDr. Dana Mandíková, CSc., Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha, Česko

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Fakulta informatiky MU, Brno, Česko

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česko

PaedDr. Bohuslav Rothanzl, Nakladatelství Prometheus, Praha, Česko

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Česko

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., Pedagogická fakulta, JU v Českých Budějovicích, Česko

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česko

doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha, Česko