MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Nová řada devíti učebnic matematiky pro střední školy

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:
 
Publikováno: 2017-10-04
 

Pozvání k elementárnímu kurzu algebry

 
Algebra

Nakladatelství SERIFA vydalo v roce 2016 knihu Vlastimila Dlaba a Jindřicha Bečváře Od aritmetiky k abstraktní algebře (479 stran, ISBN 978-80-260-9838-6). Knihu lze koupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

Kniha sleduje dva cíle. Prvním je motivace žáků a studentů ke studiu matematiky a druhým je snaha ukázat, jak správně, zajímavě a poutavě vyučovat matematice. Podrobnější informace o knize jsou v letáčku.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 26, No 5 (2017)

59. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 59. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2017/2018 jako přílohu 5. čísla 26. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Využití diskriminantu kvadratické rovnice PDF
Jaroslav Švrček, Dag Hrubý 321–327
O porovnání mocnin a^b a b^a PDF
Jaromír Šimša 328–335
Variace na téma lichoběžník a jeho obsah PDF
Jana Hromadová, Zdeněk Halas, Vlasta Moravcová, Jarmila Robová 336–345
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 345–348

Fyzika

Výsledky českých žáků v šetření TIMSS 2015 PDF
Dana Mandíková, Vladislav Tomášek 349–361
Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne? PDF
Petr Kácovský 361–368
Rozvíjanie vybraných zručností v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu SteelPark Košice PDF
Mária Bilišňanská, Marián Kireš 368–379
Experimentální realizace Buquoyovy úlohy PDF
Čeněk Kodejška, Jan Říha 380–384

Informatika

Vzpomínka na Stanislava Trávníčka PDF
Editor MFI 385–386
Kroneckerův algoritmus PDF
Lukáš Honzík 386–393
Volně dostupné grafické editory ve škole PDF
Lukáš Rachůnek 394–400

Příloha

Úlohy domácí části školního kola 59. ročníku FO (kategorie A–G) PDF
Editor MFI P3–P25© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko