XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

2024-02-27

Předběžná témata některých přednášek:
Attosekundová fyzika (NC za fyziku 2023), Kvantové tečky (NC za chemii 2023), Provázanost –strašidelné působení na dálku (ND za fyziku 2022), Husserlova fenomenologie a pedagogika, Představení 3. upraveného českého vydání populární učebnice fyziky HRW, Kruhová inverze, „Cantorova hospoda“ – hrátky s mohutnostmi množin, Představení „Teoretické mechaniky ve třech knihách“.

Z přednášejících můžeme předběžně uvést např. tyto kolegy:
Prof. Jiří Bouchala, prof. Miloslav Dušek, prof. Petr Dub, prof. Radomír Halaš, Dr. Dag Hrubý, doc. Eduard Fuchs, Dr. Aleš Kobza, doc. Martin Kozák, prof. Jan Novotný, prof. Jiří Podolský, doc. Mirko Rokyta, doc. David Rybák, prof. Jan Valenta.

Seminář je určen hlavně středoškolským učitelům našich oborů, ale tradičně se ho zúčastňují kolegové z univerzit, studenti doktorských studií i další zájemci.

Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Je možno též využít kapacitu místních hotelů. Předběžné finanční náklady: vložné 500 Kč, ubytování v DM 400 Kč za noc.