Optimalizační problémy a aproximační algoritmy

Petr Osička

Abstrakt


Při řešení optimalizačního problému máme nalézt objekt s nejlepší cenou. Pro některé problémy to umíme udělat efektivním algoritmem, u jiných se musíme spokojit s řešením přibližným. V článku na příkladech vysvětlíme obě tyto možnosti.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko