Vol 32 No 3 (2023)

V čísle připomínáme významné životní jubileum zakladatele našeho časopisu doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc. V čísle přinášíme rozhovor s jubilantem, jako přílohu čísla pak výběr příspěvků jubilanta publikovaných v MFI v letech 1994–2007.

Celé číslo v jednom souboru:

Publikováno: 2023-08-31