Strojové učení a deep learning

Autoři

  • Petr Osička Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

V článku se budeme nejdříve zabývat strojovým učením obecně. Uvedeme, jaké typy úloh lze pomocí strojového učení řešit, a na jaké problémy přitom můžeme narazit. Krátce představíme i dva konkrétní příklady metod strojového učení – lineární regresi a rozhodovací stromy. Nakonec popíšeme jednu metodu strojového učení, kterou můžeme zařadit do deep learning a na ní ukážeme, v čem je deep learning v rámci strojového učení specifický.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Osička, P. (2021). Strojové učení a deep learning. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 133–145. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/541

Číslo

Sekce

Informatika