O časopise

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte prosím emailem na adresu redakce (mfi@upol.cz). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.

Oznámení

XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

2024-02-27

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí pořádají

XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

20. (úterý) až 23. (pátek) srpna 2024, Gymnázium Velké Meziříčí

Rádi bychom v roce 2024 završili tradici pořádání našich seminářů. Podrobnější program budeme postupně připravovat, ale jistě se v něm objeví tradiční filosofická témata související s našimi obory, obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou či zamyšlení nad výukou nejen našich oborů.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.


Těšíme se na Vás.
Aleš Trojánek, Dag Hrubý

Seminární adresa:
RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí. Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí
Email: trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare

Číst dále o XXI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Aktuální číslo

Vol 33 No 2 (2024)

74. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 74. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 2. čísla 74. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže www.matematickaolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Publikováno: 2024-06-01
Zobrazit všechna čísla

https://mfi.upol.cz/obrazek_uvod,png