Nepřímé měření výstupního napětí Van de Graaffova generátoru

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov

Abstrakt

Nepřímé měření výstupního napětí Van de Graaffova generátoru
Tato práce se zabývá nepřímou metodou určení elektrického potenciálu na povrchu koule Van de Graaffova generátoru a tedy současně výpočtem výstupního napětí VdGG. Použitá experimentální metoda spočívá ve změření maximálního úhlu, o který se vychýlí kyvadlo po dotyku s koulí generátoru. Kyvadlo bylo realizováno z ping-pongového míčku potřeného grafitem a zavěšeného na nylonovém vlákně.
Pomocí programu Tracker byla provedena video analýza pohybu míčku, ze které byla určena hodnota maximální výchylky kyvadla a jeho vzdálenost od středu koule VdGG. Experiment byl proveden pro různé délky kyvadel v intervalu (0,6-1) m a pro dvě různé hmotnosti míčku.
Hodnota výstupního napětí Van de Graaffova generátoru byla výslednou analýzou určena jako U = 150(5) kV, což je v dobré shodě s hodnotou udávanou výrobcem v rozmezí 150 kV až 200 kV.

Stahování

Publikováno

2024-06-01

Jak citovat

Kodejška, Čeněk. (2024). Nepřímé měření výstupního napětí Van de Graaffova generátoru. Matematika–Fyzika–Informatika, 33(2), 121–128. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/818

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>