Virtuální laboratorní cvičení s využitím 3D modelů Corinth

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
  • Jakub Šana Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov
  • Ondřej Valášek Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov

Abstrakt

Distanční výuka klade v dnešní nelehké době, ovlivněné epidemickou situací a šířením covidu-19, zvýšené nároky na učitele i žáky. Naše práce se zabývá virtuálními experimenty s 3D modely, které nabízí aplikace Corinth 3D.

Cílem této práce bylo ověřit, zda interaktivní 3D modely lze použít při realizaci virtuální laboratorní práce namísto reálných pomůcek. Jako základní model jsme vyzkoušeli interaktivní kyvadlo, u kterého lze měnit nejen délku závěsu a hmotnost závaží, ale i hodnotu gravitačního zrychlení, kterou při reálném žákovském experimentu nelze měnit.
Pro vyhodnocení pohybu kyvadla jsme použili freeware aplikaci Tracker, která umožňuje provést detailní video analýzu jakéhokoliv pohybu, včetně sofistikovaného proložení regresní funkce experimentálně naměřenými body.

Závěrem lze konstatovat, že za předpokladu předchozí důkladné přípravy, zahrnující zejména video analýzu v programu Tracker, lze interaktivní 3D modely Corinth využít při realizaci virtuální laboratorní práce nebo projektového dne. Tyto aktivity mohou v době distanční výuky částečně nahradit reálné experimenty prováděné v rámci prezenčních laboratorních cvičení s reálnými pomůckami. Při běžné výuce pak mohou být pro žáky zajímavým zpestřením či motivačním prvkem při studiu fyziky.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, Šana, J., & Valášek, O. (2021). Virtuální laboratorní cvičení s využitím 3D modelů Corinth. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 121–127. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/539

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>