Zkřížené žebříky

Autoři

  • Pavel Leischner Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Článek seznamuje české čtenáře se zobecněnou větou o zkřížených žebřících a jejím důsledkem: Jestliže se ceviány AD a BC trojúhelníku ABC protínají v bodě F, pak je harmonický průměr obsahů trojúhelníků ABD a ABE roven harmonickému průměru obsahů trojúhelníků ABF a ABC.

Poznatky jsou dále zobecněny a doplněny příklady využití.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Leischner, P. (2022). Zkřížené žebříky. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 241–252. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/671

Číslo

Sekce

Matematika