Tři speciální body ležící na jedné přímce II

Autoři

  • Jaroslav Zhouf Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická, Praha

Abstrakt

Článek tematicky pokračuje prezentací zajímavých trojic bodů, které leží na jedné přímce. Zde jsou představeny dvě důležité věty, které pomáhají tvrzení o trojicích kolineárních bodů dokázat, a sice Menelaova a Cèvova věta. Pomocí nich jsou dokázána některá tvrzení z předchozího článku, ale i další nová tvrzení o kolinearitě bodů.

Stahování

Publikováno

2021-11-30

Jak citovat

Zhouf, J. (2021). Tři speciální body ležící na jedné přímce II. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 261–271. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/560

Číslo

Sekce

Matematika