O exponenciálních diofantovských rovnicích

Autoři

  • Tomáš Riemel Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Hlavním cílem příspěvku je prezentace řešení některých typů exponenciálních diofantovských rovnic pomocí elementárních metod. Článek je určen především učitelům matematiky, kteří pracují s matematicky nadanými žáky na středních školách.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Riemel, T. (2021). O exponenciálních diofantovských rovnicích. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 81–90. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/533

Číslo

Sekce

Matematika