O časopise

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte prosím emailem na adresu redakce (mfi@upol.cz). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.

Oznámení

Vyhlášení 2. ročníku Ceny Martina Černohorského

2022-09-13

Fyzikální pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlásila 2. ročník soutěže o Cenu Martina Černohorského 2023 za významný přínos fyzikálnímu vzdělávání. Tato cena je financována z daru profesora Černohorského a uděluje ji JČMF na návrh poroty. Cena zahrnuje peněžní odměnu a certifikát. O udělení Ceny Martina Černohorského se mohou ucházet ti, jimž se podařilo dosáhnout významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání v posledních dvou letech. Laureátem/kou se může stát fyzická osoba nebo kolektiv za společné dílo. Oceňují se původní práce v oblasti vzdělávání ve fyzice a významné aktivity na podporu fyzikálního vzdělávání. Nominace je možné podávat do konce roku 2023. Více informací.

Číst dále o Vyhlášení 2. ročníku Ceny Martina Černohorského

Aktuální číslo

Vol 32 No 4 (2023)

65. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 65. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A–G pro školní rok 2023/2024 jako přílohu 4. čísla 32. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Publikováno: 2023-11-30
Zobrazit všechna čísla

https://mfi.upol.cz/obrazek_uvod,png