Několik nápadů o volném pádu

Ivo Volf, Pavel Kabrhel

Abstrakt


S volným pádem nebo alespoň s pohybem v blízkosti povrchu Země se setkává každý člověk. Předpokládejme modelovou situaci, že při řešení problémů nebude nutno zvažovat síly spojené s odporem vzduchu. V článku jsou navrženy jednoduché experimenty s jednoduchými pomůckami, aby žáci základních či středních škol mohli pochopit děje a jevy kolem nich probíhající.Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko