Historie fyziky ve Strouhalově Akustice nalezená

Autoři

  • Ivo Volf Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Kateřina Vondřejcová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Gymnázium Dobruška

Abstrakt

Profesor Čeněk Strouhal byl významný český fyzik, který napsal před sto lety několik vysokoškolských učebnic, kromě Mechaniky a Termiky i učebnici Akustiky. Výklad vychází z historických experimentů, které jsou podrobně popsány. Autoři článku na tento výklad navázali formulací 12 fyzikálních úloh pro žáky střední školy.

Stahování

Publikováno

2013-03-09

Jak citovat

Volf, I., & Vondřejcová, K. (2013). Historie fyziky ve Strouhalově Akustice nalezená. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(2), 110–115. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/28

Číslo

Sekce

Fyzika