Příspěvky

On-line příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro on-line zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word (LibreOffice, OpenOffice), popř. TeX/LaTeX. Příspěvky lze zasílat elektronickou poštou na adresu časopisu nebo přímo na adresy oborových redaktorů. Používejte jen standardní typ písma a vyznačte požadavky na kurzivu a tučný tisk.

Text typograficky neupravujte. Obrázky nezalamujte do textu. Vyznačte umístění obrázku a obrázky zašlete současně s textem jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff). K textu příspěvku připojte název příspěvku a stručné resumé v českém a anglickém jazyce. Příspěvky nejsou honorovány.

K obecným zásadám přípravy příspěvku doporučujeme např. publikaci Šesták Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, ISBN 80-200-0755-5.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

  1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo TeX/LaTeX.
  3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurziva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny samostatně na konci než přímo v textu.
  5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 

Oznámení o copyrightu

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

  • Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  • Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
Licence Creative Commons
Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

 

Prohlášení o soukromí

Jména a e-mailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.

 © PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko