Katalogizace knih pro knihovní systém pomocí otevřených dat

Autoři

  • Miroslav Zíka Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Abstrakt

V článku je čtenáři představena automatizace knihoven a digitalizace knihovních záznamů na příkladu implementace webového katalogu pro knihovnu v Mladém Smolivci. Ten vznikal jako alternativní poskytnutí služeb veřejnosti během ochranných opatření, během nichž byly knihovní služby značně omezeny. V textu bude znázorněno využití otevřených dat za účelem zefektivnění evidence knih i s částečnými skripty pro komunikaci s příslušnými webovými službami.

Stahování

Publikováno

2021-11-30

Jak citovat

Zíka, M. (2021). Katalogizace knih pro knihovní systém pomocí otevřených dat. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 306–315. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/565

Číslo

Sekce

Informatika