Geometrický průměr ve finanční matematice na střední škole

Autoři

  • Jan Fiala Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Marika Hrubešová Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstrakt

Průměr (střední hodnota) je známá statistická veličina (charakteristika polohy), se kterou se žáci seznamují v podobě aritmetického průměru již na základní škole, kdy si např. počítají průměrnou známku na vysvědčení. Na středních školách se občas žáci setkají také s dalšími typy průměrů, jako jsou harmonický či geometrický průměr. Článek pojednává o geometrickém průměru a předkládá učitelům i studentům řadu řešených aplikačních úloh z oblasti finanční matematiky a ekonomie.

Stahování

Publikováno

2021-11-30

Jak citovat

Fiala, J., & Hrubešová, M. (2021). Geometrický průměr ve finanční matematice na střední škole. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 252–261. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/559

Číslo

Sekce

Matematika