Ohmův zákon a výuka fyziky na základní škole

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek reaguje na navržené změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání publikované v lednu 2021 a v souvislosti s navrhovaným vypuštěním očekávaného výstupu využívat Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů se zamýšlí nad historií začleňování tohoto tématu do výuky fyziky na školách a jeho významem v současném fyzikálním vzdělávání.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Lepil, O. (2021). Ohmův zákon a výuka fyziky na základní škole. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 110–114. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/537

Číslo

Sekce

Fyzika