Z historie výuky infinitezimálního počtu

Autoři

  • Dag Hrubý Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek se zabývá stručnou historii výuky diferenciálního a integrálního počtu na území Čech od druhé poloviny 18. století do konce 19. století. Pozornost je věnována výuce matematiky na pražské univerzitě. Vedle významných profesorů matematiky, kteří se na univerzitě věnovali infinitezimálnímu počtu, je zmíněn nejvýznamnější matematik, který působil v Čechách v první polovině 19. století, Bernard Bolzano. Na závěr jsou připomenuty první česky psané vysokoškolské učebnice matematické analýzy.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Hrubý, D. (2021). Z historie výuky infinitezimálního počtu. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 96–105. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/535

Číslo

Sekce

Matematika