Překvapivá řešení jedné úlohy

Autoři

  • Radomír Halaš Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Marie Chodorová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Příspěvek se zabývá neočekávanými řešeními jedné úlohy školské matematiky, která byla zadána posluchačům v rámci písemné části státní zkoušky z didaktiky matematiky v roce 2021. V článku jsou prezentovány odlišné studentské přístupy k řešení této úlohy, které využívají poznatky z různých oblastí elementární matematiky.

Stahování

Publikováno

2021-05-31

Jak citovat

Halaš, R., Chodorová, M., & Švrček, J. (2021). Překvapivá řešení jedné úlohy. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 91–96. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/534

Číslo

Sekce

Matematika