Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Autoři

  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Článek ukazuje, že v současné době uváděná formulace Archimedova zákona je poněkud nepřesná, může být zavádějící při řešení některých fyzikálních problémů a vést tak k chybám při aplikaci. Jsou uvedeny dva ilustrační příklady, v nichž se analyzují síly, působící na tělesa ponořená do vody v různých situacích.

Stahování

Publikováno

2013-03-09

Jak citovat

Vybíral, B. (2013). Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(2), 116–121. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/29

Číslo

Sekce

Fyzika