Několik myšlenek z Eukleidových Základů

Autoři

  • Eva Patáková Pedagogická fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek se zabývá knihami VII – IX Eukleidových Základů. Tyto knihy jsou aritmetické, ale k veškeré tematice je přistupováno geometricky. Účelem článku není podat přehled o obsahu zmiňovaných knih, ale ukázat pro ně typický způsob myšlení – geometrické nahlížení aritmetických vztahů.

Stahování

Publikováno

2013-03-09

Jak citovat

Patáková, E. (2013). Několik myšlenek z Eukleidových Základů. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(2), 91–99. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/25

Číslo

Sekce

Matematika