Metoda oční kamery (eye-trackeru) při výzkumu řešení úloh z fyziky žáky SŠ a VŠ

Autoři

  • Martina Kekule Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

V článku je popsána metoda oční kamery a jsou prezentovány kvalitativní výstupy z výzkumu zaměřeného na zjišťování přístupů žáků, které používají při řešení úloh s grafy závislostí kinematických veličin na čase.

Stahování

Publikováno

2015-02-27

Jak citovat

Kekule, M. (2015). Metoda oční kamery (eye-trackeru) při výzkumu řešení úloh z fyziky žáky SŠ a VŠ. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(2), 123–131. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/195

Číslo

Sekce

Fyzika