Knižní publikace doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc.

Autoři

  • Editor MFI

Abstrakt

Stručný přehled knižních publikací, na nichž se autorsky podílel doc. RDNr. Olřich Lepil, CSc.

Stahování

Publikováno

2013-10-25

Jak citovat

MFI, E. (2013). Knižní publikace doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(5), p6–p9. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/102

Číslo

Sekce

Příloha