Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných

Eva Hejnová

Abstrakt


V článku je diskutována jedna z dovedností vědeckého myšlení, kterou je identifikace a kontrola proměnných. U této dovednosti se v mnoha mezinárodních i českých výzkumech ukázalo, že činí problémy nejen žákům základních a středních škol, ale často i studentům škol vysokých. V příspěvku prezentujeme ukázky několika různě obtížných úloh zaměřených na rozvoj této dovednosti a na jedné úloze ilustrujeme i možnost využití metody Concept Cartoons pro procvičování této dovednosti na základních školách. Úlohy prezentované v článku mohou dobře posloužit jako průprava pro plánování a navrhování vhodných kontrolovaných experimentů i vyvozování správných závěrů ze zjištěných výsledků.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko