Důkazy v planimetrii užitím komplexních čísel

Josef Polák

Abstrakt


Článek bezprostředně navazuje na autorův příspěvek v MFI o užití geometrických vektorů v důkazech planimetrických vět. V tomto článku je v nich obdobně analyzován didaktický význam užití komplexních čísel. Hlavní částí a cílem článku je analogická prezentace příkladů důkazů významných matematických vět  rovinné eukleidovské geometrie užitím komplexních čísel.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko