Metoda oční kamery (eye-trackeru) při výzkumu řešení úloh z fyziky žáky SŠ a VŠ

Martina Kekule

Abstrakt


V článku je popsána metoda oční kamery a jsou prezentovány kvalitativní výstupy z výzkumu zaměřeného na zjišťování přístupů žáků, které používají při řešení úloh s grafy závislostí kinematických veličin na čase.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko