Editorský tým

Vedoucí redaktor a redaktor pro matematiku

 1. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika

Redaktor pro informatiku

 1. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika

Redaktor pro fyziku a redaktor WWW stránek

 1. Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika

Redakční rada

 1. RNDr. Pavel Calábek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika
 2. doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika
 3. prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika
 4. RNDr. Renata Holubová, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Česká republika
 5. RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D., Gymnázium SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Česká republika
 6. RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika
 7. RNDr. Miluše Lachmannová, Nakladatelství Prometheus, Praha, Česká republika
 8. RNDr. Pavel Leischner, Ph.D., Pedagogická fakulta, JU v Českých Budějovicích, Česká republika
 9. doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (předseda redakční rady), Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika
 10. RNDr. Dana Mandíková, CSc., Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika
 11. doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika
 12. doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Fakulta informatiky MU, Brno, Česká republika
 13. doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika
 14. PaedDr. Bohuslav Rothanzl, Nakladatelství Prometheus, Praha, Česká republika
 15. doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Česká republika
 16. prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., Pedagogická fakulta, JU v Českých Budějovicích, Česká republika
 17. doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko