1.
Riemel T. O jedné diofantovské rovnici. MFI [Internet]. 31. srpen 2023 [citován 24. únor 2024];32(3):174–183. Dostupné z: https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/747