[1]
J. Zhouf, „Tři speciální body ležící na jedné přímce IV", MFI, roč. 31, č. 4, s. 261–269, pro. 2022.