Zhouf, J. (2022). Tři speciální body ležící na jedné přímce IV. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 261–269. Získáno z https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/673