(1)
MFI, E. Veletrh nápadů učitelů Fyziky 27. MFI 2022, 31, 319–320.