(1)
Zhouf, J. Tři speciální Body ležící Na Jedné přímce IV. MFI 2022, 31, 261–269.