Vol 27, No 3 (2018)

68. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 68. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 3. čísla 27. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

O důkazech konkurentnosti přímek v rovině PDF
Vojtěch Zlámal 161–168
Využití Khan Academy pro zadávání a hodnocení domácích úkolů PDF
Jiří Vančura 169–180
Diagnostika žiackych miskoncepcií v pravdepodobnosti PDF
Tadeáš Gavala, Stanislav Lukáč 180–191
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 192–196

Fyzika

Elektromagnetická indukce v obvodu s cívkou PDF
Oldřich Lepil 197–205
Jednoduché elektronické obvody s možným univerzálním použitím PDF
Petr Adámek, Pavel Varnuška 206–216
Demonstrační mikrovlnný radiometr pro školní použití PDF
Leontýna Břízová, Michaela Křížová, Jan Šlégr 216–222

Informatika

Projektové vyučování v informatice PDF
Zuzana Tkáčová 223–230
Kontroverzní popularita simulační hypotézy PDF
Martin Tomáš 231–237

Zprávy a informace

Ústřední kolo 67. ročníku MO (kategorie A) PDF
Jaroslav Švrček 238–240

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 68. ročníku MO (kategorie A, B, C) PDF
Editor MFI P1–P4© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko