Vol 26, No 5 (2017)

59. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 59. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2017/2018 jako přílohu 5. čísla 26. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Využití diskriminantu kvadratické rovnice PDF
Jaroslav Švrček, Dag Hrubý 321–327
O porovnání mocnin a^b a b^a PDF
Jaromír Šimša 328–335
Variace na téma lichoběžník a jeho obsah PDF
Jana Hromadová, Zdeněk Halas, Vlasta Moravcová, Jarmila Robová 336–345
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 345–348

Fyzika

Výsledky českých žáků v šetření TIMSS 2015 PDF
Dana Mandíková, Vladislav Tomášek 349–361
Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne? PDF
Petr Kácovský 361–368
Rozvíjanie vybraných zručností v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu SteelPark Košice PDF
Mária Bilišňanská, Marián Kireš 368–379
Experimentální realizace Buquoyovy úlohy PDF
Čeněk Kodejška, Jan Říha 380–384

Informatika

Vzpomínka na Stanislava Trávníčka PDF
Editor MFI 385–386
Kroneckerův algoritmus PDF
Lukáš Honzík 386–393
Volně dostupné grafické editory ve škole PDF
Lukáš Rachůnek 394–400

Příloha

Úlohy domácí části školního kola 59. ročníku FO (kategorie A–G) PDF
Editor MFI P3–P25© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko