Katalogizace knih pro knihovní systém pomocí otevřených dat

Miroslav Zíka

Abstrakt


V článku je čtenáři představena automatizace knihoven a digitalizace knihovních záznamů na příkladu implementace webového katalogu pro knihovnu v Mladém Smolivci. Ten vznikal jako alternativní poskytnutí služeb veřejnosti během ochranných opatření, během nichž byly knihovní služby značně omezeny. V textu bude znázorněno využití otevřených dat za účelem zefektivnění evidence knih i s částečnými skripty pro komunikaci s příslušnými webovými službami.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko