Oznámení

Rádi uveřejňujeme oznámení o akcích souvisejících se zaměřením našeho časopisu.

Matematika a fyzika ve škole

 

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Olomouc a Gymnázium Jevíčko pořádají seminář

Matematika a fyzika ve škole
21. – 23. srpna 2018, Gymnázium Jevíčko

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia. Předběžné finanční náklady: vložné 300,-Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč, ubytování 200,-Kč za noc.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit na seminární adrese:
Mgr. Jiří Janeček, Gymnázium Jevíčko
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
janecek@gymjev.cz
https://www.gymjev.cz/seminar-matematika-a-fyzika-ve-skole/

 
Publikováno: 2018-04-14
 

Mezinárodní konference Historie matematiky

 

Letos se bude konat již 38. mezinárodní konference věnovaná historii matematiky. Budou ji hostit ve dnech 24. až 28. srpna 2018 Poděbrady, její jednání proběhne na poděbradském zámku. Je určena vysokoškolským a středoškolským učitelům matematiky a historie, doktorandům, matematikům, historikům matematiky i dalším zájemcům z široké odborné veřejnosti.

Bude věnována meziválečnému období (1918 až 1939) v Evropě z hlediska rozvoje vědy a zejména matematiky. Její kostru budou tvořit zvané přednášky zaměřené na situaci v jednotlivých zemích, na které budou volně navazovat vystoupení přihlášených účastníků konference. O plenární přednášky byli požádáni M. Stawiska-Friedland (USA), S. Domoradzki a R. Duda (oba Polsko), V. Bálint (Slovensko), J. Bečvář, M. Bečvářová, I. Netuka, A. Slavík a J. Veselý (všichni Česká republika). Poslední dva dny konference budou vyhrazeny příspěvkům přihlášených účastníků a diskusím nad postery.

Konference je známa tradiční přátelskou atmosférou, vstřícnou kritikou jednotlivých vystoupení a navazováním neformálních pracovních vztahů.

Podrobnější informace lze nalézt na průběžně aktualizované webové stránce konference, jejíž adresa je: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.htm, nebo o ně požádat na emailové adrese: becvamar@fd.cvut.cz.

 
Publikováno: 2018-03-06
 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2017-10-04
 
1 - 3 z 3 položek© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko